Languages

iThenticate (Akademik İntihal Programı) ve Turnitin (Tez, Ödev, Proje İntihal Programı)

Değerli Araştırmacılarımız,

Ulakbim Ekual kapsamında kullandığımız  iThenticate intihal veritabanına özellikle öğrenci ödevlerinin ve tezlerin yüklenmemesi gerekmektedir. Bu veritabanı sadece akademik makalelerin intihal durumunu taramak içindir. Öğrenci ödevleri ve tezler için Turnitin veri tabanının kullanılması  gerekmektedir.

Turnitin ve iThenticate Programının Amacı;

-Turnitin; öğrenci ödev, tez, proje ve çalışmalarının akademisyenler tarafından intihal yönüyle kontrol edilmesi, değerlendirilmelerinin online yapılması ve notlandırılması için bir programdır.

-iThenticate; akademisyenlerin kendi draft akademik makalelerini intihal yönüyle kontrol etmeleri  için sunulmuş bir programdır.

Turnitin ve iThenticate Özellikleri ve İki Program Arasındaki Farklar;

-Turnitin, Turnitin üzerinden yüklenen dosyaları havuza alarak daha sonradan gönderilen dosyalarla karşılaştırılma yapılmasını sağlar.

-iThenticate, yüklenen akademik  çalışmaları herhangi bir havuza almaz, akademisyen hesabından sildiğinde tamamen silinmiş olur.

-Turnitin ve iThenticate, internet ve yayınevlerinin yayınlarının bulunduğu veri havuzlarını, karşılaştırma için kullanmaktadır.

-Turnitin bu havuzlara ek olarak öğrenci çalışmalarının (ödev, tez, vs.) bulunduğu havuzu da karşılaştırmalarda kullanmaktadır.

-Turnitin’de draft akademik makale taraması yapmak doğru olmaz, iThenticate’de de ödev ya da tez kontrolü doğru olmaz, doğru sonuç vermez.

-Turnitin kullanım yetkisi; öğrenci tezleri ve ödevlerini kontrol eden akademisyenlere verilebilir.

iThenticate kullanım yetkisi; Dr. ve üstü ünvanlı akademisyenlere verilebilir.

Bu kullanım sınırlandırması, intihal kontrollerinde yanlış anlamaları önlemeye yöneliktir.

-İntihal kontrollerinde her iki programın sonuçlarını akademisyen değerlendirir. Programın çıkardığı sonuç tek başına yeterli olmayıp, akademisyen tarafından intihal olarak gözüken metinlerin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Hassasiyetiniz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.