Diller

Üst Menu

User menu

Açık Erişim Nedir?

Açık Erişim Nedir?

Açık erişim, 2001 Budapeşte Açık Erişim İnisiyatifi’nde bilimsel literatürün İnternet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz açık olması biçiminde tanımlanmıştır.

 Açık Erişim Neden Tercih Edilmelidir?

 Tüm araştırmacılar, çalışmalarının başkaları tarafından görülmesini ister; ancak, özellikle son yıllarda, bilimsel yayınların çoğunun abonelik sistemi ile sağlanıyor olması bu değerli kaynaklara sadece büyük bütçeli kurumların erişebilmesine neden olmaktadır. Bunun bir sonucu olarak da pek çok bilimsel makale o konuya ilgi gösteren araştırmacılara ulaşamamaktadır.  Bu engeller nedeniyle bilimsel iletişim ağı zayıflamakta, araştırmacıların ve bağlı olduğu kurumların yaptığı araştırma sonuçlarının etkisi ve tanınırlığı zayıf kalmaktadır. Açık erişim çalışmaları, araştırmaların açık arşivlerde, açık erişimli dergi ve kitaplarda yayımlanmasıyla bu tür sorunların giderilebileceğini göstermektedir. Araştırma sonuçlarının dağıtımını özgürleştirmek, üretim ve kullanım sürecindeki herkes için avantaj sağlayacaktır.

 Araştırmanın görünürlüğünü ve etkisini artırmaya yönelik çalışmalar, hem akademik kurumlar hem de bireysel araştırmacılar için önemlidir. Açık erişimin atıf sayılarını ve araştırma sonuçlarının etkisini artırdığını gösteren kanıtlar her geçen gün çoğalmaktadır. Açık erişimin yararı bilim dallarına göre değişkenlik gösterse de tüm disiplinleri kapsamaktadır.