Diller

Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Nedir?

Açık Erişim Nedir?

Açık erişim, 2001 Budapeşte Açık Erişim İnisiyatifi’nde bilimsel literatürün İnternet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz açık olması biçiminde tanımlanmıştır.

 Açık Erişim Neden Tercih Edilmelidir?

 Tüm araştırmacılar, çalışmalarının başkaları tarafından görülmesini ister; ancak, özellikle son yıllarda, bilimsel yayınların çoğunun abonelik sistemi ile sağlanıyor olması bu değerli kaynaklara sadece büyük bütçeli kurumların erişebilmesine neden olmaktadır. Bunun bir sonucu olarak da pek çok bilimsel makale o konuya ilgi gösteren araştırmacılara ulaşamamaktadır.  Bu engeller nedeniyle bilimsel iletişim ağı zayıflamakta, araştırmacıların ve bağlı olduğu kurumların yaptığı araştırma sonuçlarının etkisi ve tanınırlığı zayıf kalmaktadır. Açık erişim çalışmaları, araştırmaların açık arşivlerde, açık erişimli dergi ve kitaplarda yayımlanmasıyla bu tür sorunların giderilebileceğini göstermektedir. Araştırma sonuçlarının dağıtımını özgürleştirmek, üretim ve kullanım sürecindeki herkes için avantaj sağlayacaktır.

 Araştırmanın görünürlüğünü ve etkisini artırmaya yönelik çalışmalar, hem akademik kurumlar hem de bireysel araştırmacılar için önemlidir. Açık erişimin atıf sayılarını ve araştırma sonuçlarının etkisini artırdığını gösteren kanıtlar her geçen gün çoğalmaktadır. Açık erişimin yararı bilim dallarına göre değişkenlik gösterse de tüm disiplinleri kapsamaktadır.

 Kurumsal Arşiv Nedir?

Kurumsal arşiv, bağlı oldukları kurumun entelektüel birikimini dijital ortamda bir arada toplayan, saklayan, koruyan ve dağıtımını sağlayan bir hizmetler bütünüdür. Kurumun araştırma sonuçları/bilimsel çıktıları üzerindeki kontrolünü sağlamlaştırarak ve mevcut araştırmaya erişimi genişleterek, bilimsel iletişim sisteminin dağıtıcısı ve kritik bir bileşeni durumundadır.

   Kurumsal Açık Arşivin amacı, bilginin yayılmasını kısıtlayan akademik iletişim sistemlerinde yeni bir model oluşturulması, kurumun ve araştırmacıların daha iyi tanınmasının sağlanması ve dolayısıyla saygınlığının arttırılmasıdır.

   Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversitelerde kurumsal arşivlerin kurulması, bunların Yükseköğretim Kurulu bünyesinde harmanlanarak  bilim çevrelerinin hizmetine sunulması amacıyla bir proje başlatmıştır. Bu doğrultuda  Başkanlığımız ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığının ortak çalışması ile üniversitemiz açık erişim arşivi kullanıma açılmıştır.

   Açık arşiv sisteminde Fırat Üniversitesi akademik personelinin tüm akademik çalışmaları /bilimsel çıktıları (makale, kitap/kitap bölümleri, tez, proje, rapor, konferans bildirileri/sunumlar, teknik dokümanlar, afiş, video kaydı  v.b.) yayınlanabilecektir. Bu çalışma bilgiyi kolay, hızlı, ücretsiz ve güvenli bir şekilde araştırmacıların hizmetine sunarak çalışmaların atıf sayısını yükseltecek ve tanınırlığı sağlayacaktır.

Danışma Hattı:  0424 237 00 00/ 5061

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV POLİTİKASI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ

Yükseköğretim Akademik Arşiv Projesi için detaylı bilgi için tıklayınız.