Diller

Üst Menu

User menu

Kurumsal Arşiv Nedir?

 Kurumsal arşiv, bağlı oldukları kurumun entelektüel birikimini dijital ortamda bir arada toplayan, saklayan, koruyan ve dağıtımını sağlayan bir hizmetler bütünüdür. Kurumun araştırma sonuçları/bilimsel çıktıları üzerindeki kontrolünü sağlamlaştırarak ve mevcut araştırmaya erişimi genişleterek, bilimsel iletişim sisteminin dağıtıcısı ve kritik bir bileşeni durumundadır.

   Kurumsal Açık Arşivin amacı, bilginin yayılmasını kısıtlayan akademik iletişim sistemlerinde yeni bir model oluşturulması, kurumun ve araştırmacıların daha iyi tanınmasının sağlanması ve dolayısıyla saygınlığının arttırılmasıdır.

   Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversitelerde kurumsal arşivlerin kurulması, bunların Yükseköğretim Kurulu bünyesinde harmanlanarak  bilim çevrelerinin hizmetine sunulması amacıyla bir proje başlatmıştır. Bu doğrultuda  Başkanlığımız ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığının ortak çalışması ile üniversitemiz açık erişim arşivi kullanıma açılmıştır.

   Açık arşiv sisteminde Fırat Üniversitesi akademik personelinin tüm akademik çalışmaları /bilimsel çıktıları (makale, kitap/kitap bölümleri, tez, proje, rapor, konferans bildirileri/sunumlar, teknik dokümanlar, afiş, video kaydı  v.b.) yayınlanabilecektir. Bu çalışma bilgiyi kolay, hızlı, ücretsiz ve güvenli bir şekilde araştırmacıların hizmetine sunarak çalışmaların atıf sayısını yükseltecek ve tanınırlığı sağlayacaktır.

Danışma Hattı:  0424 237 00 00/ 5061

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV POLİTİKASI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ

Yükseköğretim Akademik Arşiv Projesi için detaylı bilgi için tıklayınız.