Diller

F.Ü. Kütüphanesinin Sistemdeki Görevleri

1)Fırat Üniversitesi kütüphanecileri Kurumsal Açık Arşiv sisteminin yayın değerlendirme HAKEM’leri olarak görev almaktadır.

2)Akademik personel tarafından sisteme girişleri yapılan yayınlar;

  • Kaynağın üst verisinin kontrolü
  • Üst veri ek girişlerinin (konu başlığı vb.) kontrolü
  • Dosya geçerliliğin ve içerik bilgilerinin tamlık ve doğruluk bakımından kontrolü
  • Yayım izni kontrolü (Depolanan yayınının, elektronik ortamda herkesin erişimine açık olmasının yayıncı açısından bir sakıncası olmadığının yazarca teyit edilmiş olması gerekmektedir.)
  • Erişim sınırlamaları (Yayının patent alacak olması vb. nedenlerle tam metin erişime izin verilmeyerek erişim sınırlandırmaları yapılabilir.)

yayın değerlendirme hakemleri tarafından belirtilen kriterlere göre incelenmektedir.

3)Fırat Üniversitesi yayınlarının (dergi, e-kitap, kongre-sempozyum kitapları vb.) sisteme girişleri kütüphaneciler tarafından yapılmaktadır.

4)Kurumun bilimsel ve entelektüel birikimini derleme altına almakla sorumludur.

5) Kurumsal arşivden sorumlu personel gerekli tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yapmakla sorumludur.

6) Kurumun bilimsel ve entelektüel varlığını oluşturan çalışmaların Kurumsal Arşiv aracılığı ile erişime sunulması, uzun dönem korunarak saklanması ve güvenlik altında tutulması için gerekli teknik alt yapı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile birlikte yürütülür. 

7)Kurumsal arşivden sorumlu personele ait bilgiler bölüm başkanlıklarına bildirilir.

Kurumsal Açık Arşiv Sorumlusu

Neslihan AKA

E- Posta

naka@firat.edu.tr

Telefon

(0424) 237 00 00/5061