Diller

Açık Erişim ve Fırat Üniversitesi Kurumsal Açık Arşivi Bilgilendirme Toplantısı

      Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen   "Açık Erişim ve Fırat Üniversitesi Kurumsal Açık Arşivi  Bilgilendirme Toplantısı" 8 Ekim 2015 saat 14:00'te Bahaeddin Ögel Konferans Salonunda kütüphaneci Neslihan AKA'nın sunumuyla gerçekleşmiştir. Öğretim elemanlarının katıldığı toplantıda, 10 Haziran 2015 tarihinde hizmete açılan Fırat Üniversitesi Kurumsal Açık Arşiv Sisteminin tanıtımı yapılmıştır. Bunun yanı sıra, kurumsal arşivlerin temelini oluşturan açık erişim girişimleri, Türkiye'de ve dünyada bu konulardaki gelişmeler, açık erişim ve kurumsal arşivlerin akademisyenlere sağladığı yararlar, araştırmalarında dünyanın kullanımına  sunulan açık erişim kaynaklarına nasıl erişileceği, akademisyenlerin ve  yayınların tanınırlığının nasıl artacağı,  atıf sayılarının  nasıl artacağı, yayın girişlerinde dikkat edilecek hususlar, sisteme yayını tam metin yüklemede  telif hakkı sorununun nasıl çözüleceği, yayıncıların açık erişim konusundaki politikalarını nasıl öğrenecekleri vb. önemli konulardaki bilgiler katılımcılar ile paylaşdı.

      YÖK'ün üniversitelere gönderdiği yazıda ve Fırat Üniversitesi Kurumsal Açık Arşiv Yönergesinde yayın girişlerinin zorunlu olması sebebiyle, bilgilendirme toplantıları devam edecektir.