Diller

4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı TÜBİTAK'ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Her yıl 19-25 Ekim haftasında kutlanan "Dünya Açık Erişim Haftası" etkinlikleri kapsamında 4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. 3. Açık Erişim Çalıştayı geçen yıl  (AE2014), 20-21 Ekim 2014 tarihlerinde  YÖK’ün ev sahipliğinde; 4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı ise 19- 21 Ekim 2015 tarihleri arasında TÜBİTAK'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel yayın ve veriye herkesin ücretsiz olarak erişebilmesi; bu yayın ve verinin kurumsal dijital arşivler aracılığıyla erişime açılması; açık erişim uygulamaları için gereken politika, strateji, mevzuat, standart ve yazılım alt yapılarının tartışılması amacıyla düzenlenen AE2015’e büyük katılım sağlanmıştır.

 Yaklaşık 450 katılımcının ve konusunda uzman yerli ve yabancı davetli konuşmacıların katılımıyla gerçekleşen  Çalıştayın “İyi Uygulamalar: Deneyimlerimizi Paylaşıyoruz” oturumunda  Kütüphaneci Neslihan AKA Fırat Üniversitesi Kurumsal Açık Arşivinin tanıtımını yapmıştır. AKA’ nın sunumu ve farkındalık oluşturabilmek için hazırladığı “Bir başarı hikâyesi: Açık Erişim “ adlı Powtoon hareketli sunu büyük ilgiyle izlenmiştir.