Diller

Encyclopedia of Life Sciences (eLS) Veri tabanı 31 Aralık 2017 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Değerli Kullanıcılarımız,

Wiley Online Library’nin araştırmacılara sunduğu en önemli kaynaklardan biri olan Encyclopedia of Life Sciences (eLS) Veri tabanı 31 Aralık 2017 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

 

Erişim Adresi : http://www.els.net/WileyCDA/

— Alanında lider araştırmacılar tarafından yazılan 5.000 adet, hakem değerlendirmesinden geçmiş, alıntılanabilen ve her ay güncellenen referans çalışmalarını içeren bir yayındır,

— Yaklaşık olarak yılda 400 makale yayınlanmaktadır,

— Canlı bilimleri alanında öğrenciler, akademisyen ve araştırmacılar için kapsamlı ve güvenilir yayınlar sunar,

— Renkli illüstrasyonlar ve tablolarla zenginleştirilen içerik dışında, ek bölümler ve terimler sözlüğü gibi temel ve teknik bilgiler de yer alır,

— eLS makalelerinin yazıldığı alanlar şu şekilde sıralanabilir :

• Biyokimya

• Biyoetik & Felsefe

• Hücre Biyolojisi

• Gelişim Biyolojisi

• Ekoloji

• Hayatın Evrimi ve Çeşitliliği

• Genetik & Hastalık

• İmmünoloji

• Microbiyoloji

• Moleküler Biyoloji

• Nöroloji

• Bitki Bilimi

• Bilim & Toplum

• Yapısal Biyoloji

• Viroloji

Veritabanı Hakkında : http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/047001590X/