Diller

MEVBANK Veritabanı, 25 Aralık 2017 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Değerli Kullanıcılarımız

MEVBANK Veritabanı,  25 Aralık 2017 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

MEVBANK Veritabanı, hukuki araştırmalar için en güncel İçtihat ve Mevzuat ile yorumlu uzman makalelerini içerir.

MEVBANK Resmi Gazete’de yayınlanan tüm kanunlar, kanun hükmünde kararnameler tüzükler, yönetmelikler, tebliğler 64 konu başlığı altında, emsal teşkil edecek içtihat, makaleler ve hukuk literatürü ile ilişkilendirilmiş olarak sunulmaktadır.

Üniversiteler için özel hazırlanan Yükseköğretim Mevzuatı’na da yer almaktadır.

Erişim adresi: http://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/kurumsal-abone/firatuni

MEVBANK Veritabanı:

      * Hukuki araştırmalarınızı en kısa zamanda sonuçlandırır,

      *Tek kaynaktan en kapsamlı bilgiye ulaştırır,

      * Öncelik ve tercihlerinize göre kişiselleştirebilir,

      * Türkiye' nin önde gelen hukuk büroları ile beraber geliştirilmiştir,

      * Üniversitelerimizin Hukuk, Vergi, Ticaret ve Finans, İş ve Sosyal Güvenlik, Gıda, Çevre, Turizm, Dış Ticaret bölümlerinin derslerinde kaynak olarak yararlanılmaktadır.

      *Öğrenciler, Akademik ve üniversite personeli birçok farklı alanda araştırma yapabilir.

 

 Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Hukuk, Vergi, Sosyal Güvenlik, Ticaret ve Finans, Dış

Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri ve Sektörel Mevzuat ana kategorileri altında 64 konu

başlığında kapsamlı mevzuat, içtihat ve uzman makaleleri içerir.

 

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi                                      Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı

                                                                                                                     İhracat Mevzuatı

Hukuk İçtihat ve T.C. Külliyatı                                                 İthalat Mevzuatı

Yargıtay Kararları                                                                                       Kambiyo Mevzuatı

Danıştay Kararları                                                                                      Teşvik Mevzuatı

T.C. Külliyatı Yatırım                                                                                   Teşvik Anlaşmaları

Anayasa Mahkemesi Kararları                                                               Dış Ticaret Anlaşmaları

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları                                                       Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları                                             Gümrük Giriş Tarife Cetveli

                                                                                                                     Gümrük Anlaşmaları

Vergi Mevzuatı                                                               Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı

Vergi Usul Mevzuatı                                                                                   Serbest Bölgeler Mevzuatı

Kurumlar Vergisi Mevzuatı                                                                         Avrupa Birliği Mevzuatı

Gelir Vergisi Mevzuatı                                                                                Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması Mevzuatı

Katma Değer Vergisi Mevzuatı

Damga Vergisi Mevzuatı                                                                            Yönetim Sistemleri Mevzuatı

Harçlar Mevzuatı                                                                                         İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı                                                             Çevre Mevzuatı

Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı                                                                  Gıda Mevzuatı

Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı                                                           Enerji Mevzuatı

Emlak Vergisi Mevzuatı                                                                              Sağlık Mevzuatı

Belediye Gelirleri Mevzuatı                                                                        İmalat Sanayi Mevzuatı

Amme Alacakları Mevzuatı                                                                         Bilişim Mevzuatı

Mali Müşavirlik Mevzuatı

Danıştay Kararları                                                                                      Sektörel Mevzuat

Vergi Anlaşmaları                                                                                       Gayrimenkul Mevzuatı

Vergi Fihristi, Muafiyet, İstisnalar                                                             İmar Mevzuatı

                                                                                                                     İhale Mevzuatı

Sosyal Güvenlik Mevzuatı                                            Turizm Mevzuatı

İş Hukuku Mevzuatı                                                                                    Belediye Mevzuatı

Sosyal Sigortalar Mevzuatı                                                                        Doğal Afetler Mevzuatı

Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı                                                 Kat Mülkiyeti ve Kira Mevzuatı

Yüksek Mahkemeler Mevzuatı                                                                   Kooperatifler ve Toplu Konut Mevzuatı

                                                                                                                     Dernekler Mevzuatı

Ticaret ve Finans Mevzuatı                                          Vakıflar Mevzuatı

Ticaret Mevzuatı                                                                                         Devlet Memurları Mevzuatı

Teşvik Mevzuatı                                                                                     Yükseköğretim Mevzuatı

Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı

Sermaye Piyasası Mevzuatı

Bankacılık Mevzuatı

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dilerim.

Saygılarımızla,

 

Fırat Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı