Diller

ORC-ID Temini ve Researcher ID (Publons)'ye Yayın Aktarımı Eğitimleri

 

Değerli Akademisyenlerimiz,

TR Dizin dergi değerlendirme kriterlerinin 2018 yılında güncellenmesiyle birlikte dergide bulunan bilimsel makalelerde uluslararası geçerliliği bulunan “ORCID” bilgisine yer verilecektir. 

TÜBİTAK-ULAKBİM ve YÖK işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında da ORC-ID’ lerin kullanılmasına karar verilmiştir. Buna ek olarak YÖK’ün üniversitelere gönderdiği resmi yazıda belirtildiği üzere, Kurumsal Açık Arşivlere yayın girişleri yapılırken yayınlarda yazarların ORC-ID’ lerine yer verilmesi gerekmektedir.

Bu gerekçelere dayanarak üniversitemiz akademisyenlerinin 21 Haziran 2019 tarihine kadar ORC-ID’lerini temin etmeleri ve Fakülte Dekanlıkları aracılığıyla ekte sunulan excel formatında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na göndermeleri gerekmektedir.

Ayrıca, üniversitemiz akademik personeli tarafından Web of Science veri tabanında yapılan bilimsel yayınların daha sağlıklı analiz edilebilmesi amacıyla önceden Researcher ID’leri oluşturulmuştur. Researcher ID’lere yayın tanımlama işlemini henüz tamamlamamış olan akademisyenlerin 21 Haziran 2019 tarihine kadar bu süreci sonuçlandırmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar Researcher ID sorumlularının bölüm akademisyenleri ile koordineli çalışarak bu işlemi takip etmeleri gerekmektedir.

Akademisyenlerin akademik görünürlüğüne/tanınırlığına katkı sağlayacak olan ORCID ve Publons (Researcher ID) profil adreslerinin erişilememesi/unutulması gibi durumları engellemek için F.Ü. Akademik bilgi sisteminde de yer alması planlanmaktadır.

ORC-ID Temini ve Researcher ID (Publons)'ye Yayın Aktarımı işlemlerinin sağlıklı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için planlanan eğitim takvimi ekte sunulmuştur. 

 

Akademisyenlerin kendi Fakültelerindeki eğitim programına ( belirtilen yer, tarih ve zamanda)  katılmaları önemle duyurulur.  

NOT: Programı çakışan akademisyenler diğer fakültelerdeki eğitim programlarına katılabilirler.  

 

FAKÜLTELERİN EĞİTİM PLANI için tıklayınız.

Akademisyenlerin ORCID  Formu için tıklayınız.