Diller

Personel

 

Ad ve Soyadı

Unvanı/ Görev

İletişim

Tuncay KIRKIL

Daire Başkanı

tkirkil@firat.edu.tr
(0424) 237 00 00/

 

Daire Başkanlığı Sekreterliği

Daire Başkanlığı Sekreteliği

0424) 237 00 00/7351

Hatice SELÇUK

Şube Müdürü/İdari Hizmetler Sorumlusu

hselcuk1@firat.edu.tr
(0424) 237 00 00/7360

Osman AKIN

Şube Müdürü/Okuyucu Hizmetleri Sorumlusu

oakin@firat.edu.tr
(0424) 237 00 00/7354

Saniye BULUT

Öğretim Görevlisi/Teknik Hizmetler Sorumlusu

snbulut@firat.edu.tr
(0424) 237 00 00/7352

Cevat ÖZMEN

Araştırmacı

cozmen@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/

Nurten ÖZCAN

Şef/ Süreli Yayınlar-Veri Tabanları-Kütüphanelerarası İşbirliği (ILL)

nozcan@firat.edu.tr
(0424) 237 00 00/7353

Sema DEMİRTEL

Şef /Koleksiyon Geliştirme-İdari Büro

sdemirtel@firat.edu.tr
(0424) 237 00 00/7362

Neşe ÖZDAĞ

Şef /Koleksiyon Geliştirme ve Yayın Sağlama Sorumlusu, İdari Büro

nozdag@firat.edu.tr
0424) 237 00 00/7359

Ülkü ÖZTÜRK

Şef/Satın alma-Taşınır Kayıt-Kontrol Yetkilisi

uozturk@firat.edu.tr
(0424) 237 00 00/7358

Neslihan AKA

Kütüphaneci/Kataloglama-Veri Tabanları-Danışma Hizmetleri-Web Sorumlusu

naka@firat.edu.tr
(0424) 237 00 00/7355

Taliha UYKUR

Kütüphaneci/Kataloglama-Veri Tabanları-Danışma Hizmetleri-TÜBESS

tuykur@firat.edu.tr
(0424) 237 00 00/7356

Fuat BOZHAN

Kütüphaneci/Kataloglama-Veri Tabanları-Danışma Hizmetleri

fbozhan@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/7357

Asiye PIHTILI

Bilgisayar İşletmeni/Kataloglama

apihtili@firat.edu.tr
(0424) 237 00 00/

Metin DAĞDEVİREN

Bilgisayar İşletmeni/Süreli Yayınlar-Fotokopi

mdagdeviren@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/

Ramazan DOĞAN

Bilgisayar İşletmeni/ Okuyucu Hizmetleri (1. Kat Banko)

rdogan@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/7366

Halil BAKIR

 Bilgisayar İşletmeni/ Okuyucu Hizmetleri (3. Kat Banko)

mhbakir@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/7368

Metin GENÇ

Bilgisayar İşletmeni/ Okuyucu Hizmetleri (Zemin Kat Danışma)

mgenc@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/7361

Erkin KESKİN

Bilgisayar İşletmeni /Süreli Yayınlar-Fotokopi

erkinkeskin@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/

Abdulvahap BARLAK

Bilgisayar İşletmeni/ Okuyucu Hizmetleri

abarlak@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/7361

Osman AKSAKAL

Yardımcı Hizmetler/İç Hizmetler-Temizlik

oaksakal@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/7369

M. Zeki URAL

Yardımcı Hizmetler/İç Hizmetler-Temizlik

mzural@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/7369

Mehmet YORDAM

Yardımcı Hizmetler/İç Hizmetler-Temizlik

myordam@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/

Halit ÖZTÜRK

Yardımcı Hizmetler/İç Hizmetler-Temizlik

halit.ozturk@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/7369

Ethem ÖZTÜRK

Yardımcı Hizmetler/İç Hizmetler-Temizlik

eozturk@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/

Hamza Kızılkaya

Yardımcı Hizmetler/İç Hizmetler-Temizlik

hkizilkaya@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/

 

 

Danışma

7361

1.Kat Kitap Salonu

7365

2.Kat Kitap Salonu

7366

2. Kat Süreli Yayınlar 

7367

3. Kat Kitap Salonu

7368

Zemin Kat

7369