Diller

Üst Menu

User menu

Personel

Ad ve Soyadı

Unvanı/ Görev

İletişim

Tuncay KIRKIL

Daire Başkanı

tkirkil@firat.edu.tr
0424 241 12 25
(0424) 237 00 00/5050

Hatice SELÇUK

Şube Müdürü/İdari Hizmetler Sorumlusu

hselcuk1@firat.edu.tr
(0424) 237 00 00/5055

Osman AKIN

Şube Müdürü/Okuyucu Hizmetleri Sorumlusu

oakin@firat.edu.tr
(0424) 237 00 00/5062

Saniye BULUT

Uzman Kütüphaneci/Teknik Hizmetler Sorumlusu

snbulut@firat.edu.tr
0424) 237 00 00/5054

Nurten ÖZCAN

Şef/ Süreli Yayınlar-Veri Tabanları-Kütüphanelerarası İşbirliği (ILL)

nozcan@firat.edu.tr
0424) 237 00 00/5059

Sema DEMİRTEL

Şef /Koleksiyon Geliştirme , İdari Büro

sdemirtel@firat.edu.tr
0424) 237 00 00/5051

Neşe ÖZDAĞ

Şef /Koleksiyon Geliştirme ve Yayın Sağlama Sorumlusu, İdari Büro

nozdag@firat.edu.tr
0424) 237 00 00/5051

Ülkü ÖZTÜRK

Şef/Satın alma-Taşınır Kayıt-Kontrol Yetkilisi

uozturk@firat.edu.tr
0424) 237 00 00/5060

Tuğkan KÜÇÜKÇOLAK

Kütüphaneci/Kataloglama-Veri Tabanları-Danışma Hizmetleri

tkucukcolak@firat.edu.tr
0424) 237 00 00/5061

Neslihan AKA

Kütüphaneci/Kataloglama-Veri Tabanları-Danışma Hizmetleri-Web 

naka@firat.edu.tr
0424) 237 00 00/5061

Taliha UYKUR

Kütüphaneci/Kataloglama-Veri Tabanları-Danışma Hizmetleri 

tuykur@firat.edu.tr
0424) 237 00 00/5057

Asiye PIHTILI

Bilgisayar İşletmeni/Kataloglama

apihtili@firat.edu.tr
0424) 237 00 00/5057

Turgay PARLAK

Memur/Tez Birimi-Nadir Eserler

tparlak@firat.edu.tr
0424) 237 00 00/5053

Ramazan DOĞAN

Memur/Tez Birimi-Nadir Eserler

rdogan@firat.edu.tr
0424) 237 00 00/5053

Halil BAKIR

Memur/ Okuyucu Hizmetleri

mhbakir@firat.edu.tr
0424) 237 00 00/5065

Müslüm  YAVUZ

Memur/ Okuyucu Hizmetleri

myavuz@firat.edu.tr
0424) 237 00 00/5065

Metin GENÇ

Memur/Okuyucu Hizmetleri

mgenc@firat.edu.tr
0424) 237 00 00/5065

Erkin KESKİN

Memur/ Süreli Yayınlar

erkinkeskin@firat.edu.tr
0424) 237 00 00/5058

Abdulvahap BARLAK

Memur/ Süreli Yayınlar-Fotokopi

abarlak@firat.edu.tr
0424) 237 00 00/5058

Metin DAĞDEVİREN

Memur/Sekreterlik

mdagdeviren1@firat.edu.tr
0424) 237 00 00/5056

Osman AKSAKAL

Yardımcı Hizmetler/İç Hizmetler-Temizlik

oaksakal@firat.edu.tr
0424) 237 00 00/5058

Mehmet YORDAM

Yardımcı Hizmetler/İç Hizmetler-Temizlik

myordam@firat.edu.tr
0424) 237 00 00/5056

Rıdvan TOLU

Yardımcı Hizmetler/İç Hizmetler-Temizlik

rtolu@firat.edu.tr
0424) 237 00 00/5064

Ethem ÖZTÜRK

Yardımcı Hizmetler/İç Hizmetler-Temizlik

eozturk@firat.edu.tr
0424) 237 00 00/5064

Şemsettin ÇELİK

Yardımcı Hizmetler/İç Hizmetler-Temizlik

semcelik@firat.edu.tr
0424) 237 00 00/5064