Diller

Personel

Ad ve Soyadı

Unvanı/ Görev

İletişim

Tuncay KIRKIL

Daire Başkanı

tkirkil@firat.edu.tr
(0424) 237 00 00/7350

Hatice SELÇUK

Şube Müdürü/İdari Hizmetler Sorumlusu

hselcuk1@firat.edu.tr
(0424) 237 00 00/7360

Osman AKIN

Şube Müdürü/Okuyucu Hizmetleri Sorumlusu

oakin@firat.edu.tr
(0424) 237 00 00/

Saniye BULUT

Öğretim Görevlisi/Teknik Hizmetler Sorumlusu

snbulut@firat.edu.tr
(0424) 237 00 00/7352

Cevat ÖZMEN

Araştırmacı

cozmen@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/

Nurten ÖZCAN

Şef/ Süreli Yayınlar-Veri Tabanları-Kütüphanelerarası İşbirliği (ILL)

nozcan@firat.edu.tr
(0424) 237 00 00/7353

Sema DEMİRTEL

Şef /Koleksiyon Geliştirme-İdari Büro

sdemirtel@firat.edu.tr
(0424) 237 00 00/7359

Neşe ÖZDAĞ

Şef /Koleksiyon Geliştirme ve Yayın Sağlama Sorumlusu, İdari Büro

nozdag@firat.edu.tr
0424) 237 00 00/7359

Ülkü ÖZTÜRK

Şef/Satın alma-Taşınır Kayıt-Kontrol Yetkilisi

uozturk@firat.edu.tr
(0424) 237 00 00/7358

Neslihan AKA

Kütüphaneci/Kataloglama-Veri Tabanları-Danışma Hizmetleri-Web Sorumlusu

naka@firat.edu.tr
(0424) 237 00 00/7355

Taliha UYKUR

Kütüphaneci/Kataloglama-Veri Tabanları-Danışma Hizmetleri-TÜBESS

tuykur@firat.edu.tr
(0424) 237 00 00/7356

Fuat BOZHAN

Kütüphaneci/Kataloglama-Veri Tabanları-Danışma Hizmetleri

fbozhan@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/7357

Asiye PIHTILI

Bilgisayar İşletmeni/Kataloglama

apihtili@firat.edu.tr
(0424) 237 00 00/

Metin DAĞDEVİREN

Bilgisayar İşletmeni/Süreli Yayınlar-Fotokopi

mdagdeviren@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/

Mustafa DİNÇ

Bilgisayar İşletmeni/Okuyucu Hizmetleri

mdinc@firat.edu.tr/

(0424) 237 00 00/7361

Niyazi ATICİ

Bilgisayar İşletmeni/Okuyucu Hizmetleri

natici@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/7361

Ramazan DOĞAN

Memur/ Okuyucu Hizmetleri

rdogan@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/7361

Halil BAKIR

Memur/ Okuyucu Hizmetleri

mhbakir@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/7361

İsrafil ÖZTÜRK

Bilgisayar İşletmeni/ Okuyucu Hizmetleri

iozturk@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/7361

Müslüm YAVUZ

Bilgisayar İşletmeni/ Okuyucu Hizmetleri

myavuz@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/7361

 

Metin GENÇ

Memur/ Okuyucu Hizmetleri

mgenc@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/7361

 

Erkin KESKİN

Memur/Süreli Yayınlar-Fotokopi

erkinkeskin@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/

Abdulvahap BARLAK

Memur/ Okuyucu Hizmetleri

abarlak@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/7361

Osman AKSAKAL

Yardımcı Hizmetler/İç Hizmetler-Temizlik

oaksakal@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/

Mehmet YORDAM

Yardımcı Hizmetler/İç Hizmetler-Temizlik

myordam@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/

Halit ÖZTÜRK

Yardımcı Hizmetler/İç Hizmetler-Temizlik

halit.ozturk@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/

Ethem ÖZTÜRK

Yardımcı Hizmetler/İç Hizmetler-Temizlik

eozturk@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/

Hamza Kızılkaya

Yardımcı Hizmetler/İç Hizmetler-Temizlik

hkizilkaya@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/