Diller

Personel

 

Ad ve Soyadı

 

Unvanı/ Görev

İletişim

Tuncay KIRKIL

Daire Başkanı

tkirkil@firat.edu.tr
0424 241 12 25
(0424) 237 00 00/5050

Hatice SELÇUK

Şube Müdürü/İdari Hizmetler Sorumlusu

hselcuk1@firat.edu.tr
(0424) 237 00 00/5055

Osman AKIN

Şube Müdürü/Okuyucu Hizmetleri Sorumlusu

oakin@firat.edu.tr
(0424) 237 00 00/5062

Saniye BULUT

Öğretim Görevlisi/Teknik Hizmetler Sorumlusu

snbulut@firat.edu.tr
(0424) 237 00 00/5054

Cevat ÖZMEN

Araştırmacı

cozmen@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/5062

 

Nurten ÖZCAN

Şef/ Süreli Yayınlar-Veri Tabanları-Kütüphanelerarası İşbirliği (ILL)

nozcan@firat.edu.tr
(0424) 237 00 00/5057

Sema DEMİRTEL

Şef /Koleksiyon Geliştirme-İdari Büro

sdemirtel@firat.edu.tr
(0424) 237 00 00/5051

Neşe ÖZDAĞ

Şef /Koleksiyon Geliştirme ve Yayın Sağlama Sorumlusu, İdari Büro

nozdag@firat.edu.tr
0424) 237 00 00/5051

Ülkü ÖZTÜRK

Şef/Satın alma-Taşınır Kayıt-Kontrol Yetkilisi

uozturk@firat.edu.tr
(0424) 237 00 00/5060

Selahattin SEZGİN

Şef/Tez Birimi-Nadir Eserler

ssezgin@firat.edu.tr/

(0424) 237 00 00/5053

Neslihan AKA

Kütüphaneci/Kataloglama-Veri Tabanları-Danışma Hizmetleri-Web Sorumlusu

naka@firat.edu.tr
(0424) 237 00 00/5061

Taliha UYKUR

Kütüphaneci/Kataloglama-Veri Tabanları-Danışma Hizmetleri-TÜBESS

tuykur@firat.edu.tr
(0424) 237 00 00/5061

Asiye PIHTILI

Bilgisayar İşletmeni/Kataloglama

apihtili@firat.edu.tr
(0424) 237 00 00/5057

Metin DAĞDEVİREN

Bilgisayar İşletmeni/Süreli Yayınlar-Fotokopi

mdagdeviren@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/5058

Mustafa DİNÇ

Bilgisayar İşletmeni/Okuyucu Hizmetleri

mdinc@firat.edu.tr/

(0424) 237 00 00/5063

Niyazi ATICİ

Bilgisayar İşletmeni/Okuyucu Hizmetleri

natici@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/5065

 

Ramazan DOĞAN

Memur/ Okuyucu Hizmetleri

rdogan@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/5065

Halil BAKIR

Memur/ Okuyucu Hizmetleri

mhbakir@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/5065

İsrafil ÖZTÜRK

Bilgisayar İşletmeni/ Okuyucu Hizmetleri

iozturk@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/5065

Müslüm YAVUZ

Bilgisayar İşletmeni/ Okuyucu Hizmetleri

myavuz@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/5065

 

 

Metin GENÇ

Memur/ Okuyucu Hizmetleri

mgenc@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/5065

Erkin KESKİN

Memur/Süreli Yayınlar-Fotokopi

erkinkeskin@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/5058

Abdulvahap BARLAK

Memur/ Okuyucu Hizmetleri

abarlak@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/5065

Osman AKSAKAL

Yardımcı Hizmetler/İç Hizmetler-Temizlik

oaksakal@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/5064

Mehmet YORDAM

Yardımcı Hizmetler/İç Hizmetler-Temizlik

myordam@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/5056

Rıdvan TOLU

Yardımcı Hizmetler/İç Hizmetler-Temizlik

rtolu@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/5056

Ethem ÖZTÜRK

Yardımcı Hizmetler/İç Hizmetler-Temizlik

eozturk@firat.edu.tr

(0424) 237 00 00/5064