Diller

Veri Tabanları

ANKOS, EKUAL ve yayıncılar arasındaki ortak lisans anlaşmaları gereğince, kaynaklar sadece kişisel araştırma ve bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılabilir. Yanlış kullanımlar Fırat Üniversitesi'ne ve kullanıcıya yasal sorumluluklar yükler. 

 * Veritabanlarından otomatik dosya indirme programları kullanılarak, sistematik şekilde, çok sayıda yayının kopyalanması, kişisel bilgisayarlara aktarılması,
* Veritabanlarının ticari amaçlı olarak kullanılması, satılması veya içeriğinin dağıtılması,
* Veritabanlarından kopyalanan bilgilerin Fırat Üniversitesi personel ve öğrencileri dışındaki kişilerle paylaşılması,
* Veritabanlarından indirilen kayıtlar üzerinde değişiklik yapılması ya da bunlardan yararlanılarak benzer çalışmaların yaratılması, YASAKTIR.

* Kütüphanede bulunan basılı ve elektronik kaynakların kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve bilgi sağlayıcı kurumlarla yapılan lisans anlaşması hükümlerine tabidir. 

TÜBİTAK EKUAL Kullanım Hakları Sözleşmesi

VERİ TABANLARINI KULLANIRKEN LÜTFEN TELİF HAKLARINA UYGUN İŞLEM YAPINIZ.

ABONE VERİ TABANLARI

DENEME VERİ TABANLARI